Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΠΤΩΧΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ»!!


 

«Όπου υπάρχει αίσθηση πνευματικής πτωχείας,

εκεί υπάρχει και το χαρμόσυνο πένθος,

εκεί και τα αδιάκοπα χυνόμενα δάκρυα,

τα οποία καθαρίζουν την ψυχή

και την καθιστούν φωτεινοτάτη!»!

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος