Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΑΠΗ!!


 

Είπε γέρων:

«Εκείνος που αμάρτησε στον Θεόν, 

 οφείλει να ξεκόψει τον εαυτό του 

 από κάθε ανθρώπινη αγάπη,

 έως ότου πληροφορηθή ότι,

 ο Θεός έγινε Φίλος του!

 Διότι η αγάπη των ανθρώπων

 μας εμποδίζει από την Αγάπη

 του Θεού!»!!

Μέγα Γεροντικό.