Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΜΥΣΤΡΑ!! 

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων, είναι βυζαντινή Εκκλησία στο Μυστρά. Ανεγέρθηκε κατά την περίοδο 1290-1295, γεγονός το οποίο την καθιστά ως εκ των παλαιοτέρων Εκκλησιών της καστροπολιτείας του Μυστρά. Αρχικώς, επρόκειτο γιά Καθολικό ομώνυμου Μοναστηριού, κτισμένο από τους μοναχούς Δανιήλ και Παχώμιο. Ο Ναός, καθώς και το Μοναστήρι, ήσαν αφιερωμένα στους Αγίους Θεοδώρους, αργότερα μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητηριακός Ναός.

Η Εκκλησία είναι οκταγωνικού σχήματος και διαθέτει, συνολικά, τέσσερα Παρεκκλήσια, τα οποία προστέθηκαν σε ύστερη ημερομηνία, περιμετρικά των άκρων Της. Η αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης Εκκλησίας διαφέρει από εκείνη των υπολοίπων Εκκλησιών του Μυστρά, καθώς παρουσιάζει κυρίως ομοιότητες, μεταξύ άλλων, με το Καθολικό της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά, στη Βοιωτία.

Εντός του εσωτερικού Της, η Εκκλησία ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες, τμήματα μόνον εκ των οποίων, ωστόσο, έχουν διατηρηθή έως σήμερα. Χρονολογούμενες από τον 13ο αιώνα, ως θεματολογία, αποτελούν, μεταξύ άλλων, αναπαραστάσεις των Παθών του Ιησού Χριστού, της Παναγίας, των Αποστόλων, καθώς και του βίου του Ιωάννου του Βαπτιστού και του βίου του Αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου. Εντός του εσωτερικού Της ευρίσκεται ο τάφος του Δεσπότη του Μορέως, Θεοδώρου Α΄ Παλαιολόγου.

Πηγή φωτογραφιών και video: Κώστας, Χαρούλα και Ειρήνη.

Πηγή κειμένου: el.wikipedia