Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022

Ο ΠΟΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ, ΕΞΑΓΝΙΖΕΙ, ΤΑΠΕΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΓΙΑΖΕΙ!!!


 

«Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονά και να ταλαιπωρήται, που δεν θέλει να τον στενοχωρούν ή να του κάνουν μία παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάη, είναι εκτός πραγματικότητος... Ο Ψαλμωδός λέει: “Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν” (Ψαλμ. Ξ΄12΄)!!!»!

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης