Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022

ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!!

 

Ερώτησαν κάποιον σοφό γέροντα:

«Είναι βαρειά η  καλογερική Γέροντα;»

 

Και ο Γέροντας απήντησε:

«Δεν είναι βαρειά!

Έρχεται μάλιστα καιρός που,

όταν λησμονήσεις τον εαυτό σου,

βλέπεις ότι η καλογερική,

είναι το πιο ανάλαφρο φορτίο!»!

 

Γεροντικό