Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ!» (γ.Αθανάσιος Χαμακιώτης)!!!


 

Κατά την ώρα της Θ. Μεταλήψεως, εάν οι γονείς έλεγαν στο παιδάκι:

«Έλα, θα πάρεις γλυκό, ή χρυσό δοντάκι»,

ο Γέροντας τους διώρθωνε και έλεγε:

«Όχι παιδί, ο Χριστός είναι, τον Χριστό θα πάρεις!»!!!

Γέρων Αθανάσιος ο Χαμακιώτης