Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ!!


 

Κάποιος νεαρός, πήγε κάποτε στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, γιά να τον συμβουλευθή γιά διάφορα θέματα. Αφού ο Άγιος Παΐσιος απάντησε στους προβληματισμούς του, τον ερώτησε:

«Παιδί μου, εξομολογείσαι, εκκλησιάζεσαι;».

«Α, αυτά είναι τυπικά πράγματα γέροντα», του απάντησε ο νεαρός.

Ο Άγιος Παΐσιος όμως τον διώρθωσε, λέγοντάς του:

«Α, όχι, αυτά δεν είναι τυπικά πράγματα! Αυτά είναι όπως το κεντρικό τούβλο του τρούλου! Είναι το κλειδί! Έτσι και το αφαιρέσεις, όλος ο τρούλος σωριάζεται...»!