Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΣΟΦΟΣ ΓΕΡΩΝ Π. ΙΩΗΛ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ!! 

«Δύο ειδών αγαθά υπάρχουν:

Τα υλικά και τα πνευματικά.

Εμείς στα πρώτα βλέπουμε όχι τι έχουμε, αλλά τι μας λείπει

και στα δεύτερα βλέπουμε όχι τι μας λείπει, αλλά τι έχουμε.

Όχι αδερφέ μου έτσι, το αντίθετο να κάνεις»!

 Γέρων Ιωήλ Γιαννακόπουλος