Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ!!


 

«Ο Θεός, δεν έχει καλλίτερο μέρος

πάνω στη γη, από την καθαρή καρδιά!»!!

Πυθαγόρας ο Σάμιος