Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ!!!


 

Κάποιος αδελφός, ερώτησε τον αββά Ποιμένα:

«Αββά, τί να κάνω με τις αμαρτίες μου;».

 

Και απαντώντας ο Γέροντας του λέει:

«Αυτός που θέλει να λυτρωθή από τις αμαρτίες του, με δάκρυα λυτρώνεται απ’ αυτές! Αλλά και εκείνος που θέλει να αποκτήσει αρετές, με δάκρυα τις αποκτά!

Διότι, το να κλαίμε, είναι η οδός που μας παρέδωσε η Γραφή, καθώς και οι πατέρες, που έλεγαν: “Θρηνήσατε, διότι άλλη οδός δεν υπάρχει παρά μόνον αυτή”!»!!

 

Γεροντικό