Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Η ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ γ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ!!

"H καλή συνήθεια ακόμα και στο γήρας μεθοδεύεται τρόπους"!!

Όταν πιά ο παππούς εγήρασε και δεν είχε δυνάμεις γιά να βγάλη με κόπο το ψωμί του, και πάλι, δεν αναπαυόταν να εσθίη άρτο δωρεάν! 

Καθήμενος, λοιπόν, και λέγοντας την ευχούλα ή συνομιλώντας με ευσεβείς προσκυνητές, συγχρόνως, τα ευλογημένα χεράκια του έπλεκαν κομποσχοίνια, τα οποία εμοίραζε δωρεάν στα πνευματικά του τέκνα, αφού τους εδίδασκε πώς να τα χρησιμοποιούν,  λέγοντας σε κάθε κόμβο το:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με!»!!

 

Πηγή: «Ο Γέρων Αρσένιος ο Σπηλαιώτης (1886-1983)», Ιωσήφ Μ.Δ