Κυριακή 14 Μαΐου 2023

ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ, ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!

«Η μέλισσα στο σκοτάδι φτιάχνει το μέλι!»!!

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Αντώνιος Κόμπος