Κυριακή 14 Μαΐου 2023

ΤΟ ΟΛΟΦΩΤΕΙΝΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!!!

 

«Είναι αδύνατο να γίνουν τα παιδιά σας καλοί άνθρωποι, αν εσείς οι γονείς δεν τους δώσετε το καλό παράδειγμα, (όπως η Άγια Σολομονή στα επτά παιδιά της, με τον σοφό τους διδάσκαλο Ελεάζαρο!!)!! Και αν ποτέ έτυχε από κακούς γονείς να γίνουν καλά παιδιά, αυτό είναι σπάνιο.

Το καλό δένδρο, παράγει καλούς καρπούς, και οι καλοί γονείς κάνουν καλά παιδιά! Όταν, λοιπόν, θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν καλοί άνθρωποι, και να ευφρανθήτε με την πρόοδο τους, να τα συνηθίζετε από μικρά στην ευλάβεια!

Εάν, όμως, φροντίζετε μόνο, πώς να αφήσετε πλούτη και κληρονομιά στα παιδιά σας, και δεν φροντίζετε γιά την ανατροφή τους, τότε θα είσθε δυστυχισμένοι, και τα παιδιά σας μία ημέρα θα γίνουν δυστυχισμένα και επιβλαβή και στον εαυτό τους και στην Κοινωνία…»!!

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)