Σάββατο 22 Ιουλίου 2023

«ΛΥΤΡΩΣΑΙ ΜΕ ΑΠΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»(Ψαλμ.ΡΙΗ΄134΄)!!!


 

«Η συκοφαντία είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα...

Ο πνευματικός, πρέπει να κανονίζει τους συκοφάντες, ως φονείς...»!!

Γέρων Φιλόθεος ο Ζερβάκος