Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ, Η ΕΞ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΑΠΕΙΝΗ ΔΙΔΑΧΗ!!


 

«Είναι επικίνδυνο να διδάσκει εκείνος, που δεν ανέβηκε ψηλά με πράξεις αρετής!»!!

Οσία Συγκλητική