Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023

«ΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» (Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός)!!!


 

«Να μην υποχωρήσετε ποτέ σε ζητήματα πίστεως!

Να είσασθε βράχοι αμετακίνητοι!»!!

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος