Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ!!


 

«Στροφή προς τα οπίσω, εις τους Κανόνας και τους Πατέρας!»!!

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος