Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΓΑΘΑ!!!


 

«Το Βάπτισμα:

-Λυτρώνει τους αιχμαλώτους!

-Αφήνει τα χρέη!

-Θανατώνει την αμαρτία!

-Αναγεννά την ψυχή!

-Ενδύει φωτεινό ένδυμα!

-Σφραγίζει κατά τρόπο απρόσβλητο!

-Γίνεται όχημα προς τον ουρανό!

-Πρόξενο Βασιλείας!

-Και χάρισμα της υιοθεσίας!»!!!

Μέγας Βασίλειος