Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Η ΤΑΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ, ΟΜΙΛΕΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΚΩΣ!!


 

Ο Πατριάρχης Παύλος, απευθυνόμενος εις την Ιερά Σύνοδο της Σερβίας, μετά την εκλογή του ως Πατριάρχης, είπε:

«Αι δυνάμεις μου είναι μικραί και εσείς το γνωρίζετε. Εγώ εις αυτάς δεν ελπίζω. Ελπίζω εις την βοήθειάν σας και επαναλαμβάνω, εις την Βοήθειαν του Θεού, με την Οποίαν Εκείνος μέχρι σήμερον με υπεστήριζεν! Ας είναι προς δόξαν Θεού και προς όφελος της Εκκλησίας Του και του δοκιμαζομένου Λαού μας, εις αυτούς τους δυσκόλους καιρούς!»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος