Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ!!


 

«Ο διάβολος, εάν θελήσει να κάνει το πιό πονηρό

παιγνίδι του, μιλά, ο αλητήριος γιά αγάπη...»!!

Φ.Κόντογλου