Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ!!

 

«Ακαταπαύστως να μέμφεσαι τον εαυτόν σου»!!

«Όταν σε επαινούν να μην τους πιστεύης, διότι σε καταρώνται»!!

Όσιος Παχώμιος ο εν Χίω.