Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΣΟΦΩΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!!


 

 «Οι άνθρωποι διαπράττουν

 τα μεγαλύτερα εγκλήματα,

 διά να αποκτήσουν τα περιττά

 και όχι τα αναγκαία...»!!!

Αριστοτέλης