Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ!!!


 

«Όταν αγαπάμε τον αδελφό μας, τότε αγαπάμε την Εκκλησία, άρα και τον Χριστό!

 Βέβαια μέσα στην Εκκλησία ευρισκόμασθε και εμείς…

 Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία,

 αγαπάμε και τον εαυτό μας!»!!!

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.