Τρίτη 9 Απριλίου 2024

ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ΕΙΣ ΕΥΛΑΒΗ ΝΕΟΝ ΜΟΝΑΧΟΝ!!

 

<<Κάποιος νέος μοναχός, είχε την εξής απορία:

«Πώς ο σατανάς αντιλαμβάνεται την νοερά προσευχή του ανθρώπου και απομακρύνεται απ’ αυτόν, εφόσον δεν έχει τη δύναμη να του διαβάσει τον λογισμό,  δηλαδή, δεν γνωρίζει το τί σκέπτεται ο άνθρωπος μέσα του;;».

Ένα βράδυ, λοιπόν, του παρουσιάζεται κάποια Αγία στον ύπνο του και του λέει:

«Νικόλαε (έτσι τον έλεγαν) έχεις την απορία, πώς ο σατανάς καταλαβαίνει και αντιδρά, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται νοερώς, αφού την σκέψη του ανθρώπου μόνο ο Θεός την γνωρίζει.

Άκουσε λοιπόν:

Όπως η σόμπα, που καίει εσωτερικώς τα ξύλα και δεν φαίνεται η φωτιά, όμως η θερμότητα σε πληροφορεί, ότι η σόμπα έχει φωτιά, έτσι και ο σατανάς, μπορεί να μην βλέπει την προσευχή σου, αλλά καίγεται όταν σε πλησιάζει. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο,  αντιλαμβάνεται ότι, είσαι ενωμένος με τον Θεόν, διά της προσευχής!»>>!!

 

Δημήτριος Παναγόπουλος - Λαϊκός Ιεροκήρυξ (1916-1982)