Σάββατο 20 Απριλίου 2024

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟΝ ΤΩΝ ΟΡΘΩΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ!!


 

Είπε ο αββάς Ποιμήν:

 «Η επαγρύπνηση,

 η προσοχή στον εαυτό μας,

 και η διάκριση,

 αυτές οι τρεις αρετές

 είναι οι οδηγοί

 της ψυχής!»!!

Γεροντικόν