Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Ο ΟΝΤΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΝΕΥ ΚΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΩΝ!!


 

Νεαρός Θεολόγος, και ήδη έγγαμος Ιερεύς, προέτρεπε τον π.Ιωήλ να υποβάλη εις το Πανεπιστήμιον διατριβήν επί διδακτορία.

 

(Και ο πατήρ Ιωήλ απήντησεν:)

«Γιά στάσου, βρε παιδί μου. Να γίνω διδάκτωρ, Αί;».

 

(Και είπεν ο Θεολόγος:)

«Ναι! Γιατί να μην γίνετε;»

 

(Τότε ερωτά ο πατήρ Ιωήλ:)

«Δεν μου λες, τί θα ειπή διδάκτωρ;

Δεν θα ειπή διδάσκαλος;».

 

(Και απαντά ο Θεολόγος:)

«Μάλιστα, αυτό θα ειπή».

 

(Και ο πατήρ Ιωήλ του είπε:)

«Λοιπόν, τώρα δεν είμαι  δ ι δ ά σ κ α λ ο ς;

Να γίνω ό,τι είμαι;».

 

Πηγή:

Η’. Περί Διδακτορίας.

«Ανέκδοτα Ιωήλ Γιαννακόπουλου Αρχιμανδρίτου»

Δ’ Έκδοσις – 1973.  Επιφανίου Ι.Θεοδωροπούλου, Πρεσβυτέρου.