Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Η ΜΕΧΡΙΣ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΩΣ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΝ!!!


 

«Το μέτρο της αγάπης,

είναι να αγαπάς χωρίς μέτρο!

Ο άνθρωπος όσο περισσότερο αγαπά,

τόσο περισσότερο αξίζει!»!!!

Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ιππώνος