Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

ΑΠΛΑΙ ΚΑΙ ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ!!

 

«Τα αδελφάκια, γιά να δένονται το ένα με το άλλο,

να τους ζητάμε να κάνουν δουλειές μαζί!

Ή μαζί πάλι, να προσέχουν το μικρό αδελφάκι τους!»!!

Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης