Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Η ΟΡΘΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!

 

«Το παρελθόν, είναι δάσκαλος του παρόντος καιρού και οδηγός του μέλλοντος!»!!