Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΓΟΝΕΙΣ!!!


 

«Μερικές φορές, η ανατροφή είναι η αιτία των χειροτέρων κακών…»!!

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης