Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021

«ΑΙΡΟΝΤΕΣ ΜΕΘ’ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΜΑΣ»!!

 

«Μη συμβιβάζωμε τα ασυμβίβαστα,

γιά να αποφύγωμε τον σταυρό μας και να εξασφαλίσωμε το χουζούρι μας...

Μην αναζητούμε μαξιλαράκια, γιά να αναπαύσωμε την ένοχη συνείδησή μας...

Διότι τότε ο Θεός, θα επιτρέψει και σκληρές δοκιμασίες να υποφέρωμε,

και αμοιβή στον Ουρανό δεν θα έχωμε»!!

 π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος