Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Η ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ!!


 

«Τότε μόνο χρησιμοποιούμε δικαιολογημένα τον θυμό,

όταν τον στρέφουμε εναντίον των φιληδόνων και εμπαθών λογισμών,

καθώς και κατά των παθών μας»!!

Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος