Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

«ΕIΡΗΝΗΝ ΤHΝ EΜHΝ ΔΙΔΩΜΙ YΜIΝ» (Ιωάνν. ΙΔ’27’)!!!

 

 "Αδελφέ, εάν αγαπάς να έχεις την ειρήνη στην καρδιά σου, αγωνίσου να την βάλεις από την πόρτα της ταπείνωσης, διότι άλλη πόρτα δεν υπάρχει εκτός από την ταπείνωση"!!

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης