Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

«ΔΟΞΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩ ΤΟ ΑΓΑΘΟΝ» (Ρωμ. Β’10’)!!!


 

«Θα έδινα ευχαρίστως, όλη τη δόξα μου ως επιστήμονας, γιά ένα ψίχουλο από τη δόξα του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος δεν ήξερε ούτε να διαβάζει»!!

ΠΑΣΤΕΡ