Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ!


 

 

Έλεγε ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, ως προς τα καθήκοντα του αναδόχου:

«Ο νονός, να μαθαίνει στα βαπτιστικά του, από μικρά να πηγαίνουν Εκκλησία,

να κοινωνούν τακτικά, να ακολουθούν το σωστό δρόμο,

να γίνουν καλοί άνθρωποι και καλοί Χριστιανοί!»!