Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑ!!


 

«Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου πάθη,

θα κάνεις όμως και στα δικά μου!

Έτσι θα γίνεις Άγιος!»!!

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης