Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ, ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΝΟΣ ΨΥΧΗΣ!!


 

«Η ψυχή του ταπεινού μοιάζει με πέλαγος.

Ρίξε μία πέτρα στο πέλαγος. Θα ταράξει

γιά λίγο την επιφάνεια και μετά καταδύεται

αμέσως στον βυθό. Έτσι κα­ταβυθίζονται

και στην καρδιά του ταπεινού οι θλίψεις,

διότι η δύναμη του Κυρίου είναι μαζί του!»!!

Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης