Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

«ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ» (Εφεσ. Ε’6’)!!!

<< Έδιωξες την στεφανωμένη γυναίκα σου και πήρες μία άλλη, με την οποία ζεις χωρίς  να  έχετε  παντρευθή...  Και  αναρωτιέσαι,  τί  κακό  έκανες.  Και παραξενεύεσαι γιατί οι γείτονές σου ξεσηκώνονται εναντίον σου. Και ακόμα παραξενεύεσαι γιατί η εξουσία σε ταλαιπωρεί και σε τιμωρεί.

Η μία αμαρτία σου έγκειται στο ότι έδιωξες τη νόμιμη σύζυγο, ενώ η άλλη στο ότι συζείς παράνομα. Διπλά καταπάτησες τον Νόμο του Δημιουργού σου, γι’ αυτό οι γείτονές σου ξεσηκώνονται εναντίον σου και γι’ αυτό η κρατική εξουσία σε κυνηγά. Αυτό, δεν θα ήταν αμαρτία γιά τα ζώα, αφού γι’ αυτά ο Δημιουργός δεν ώρισε τον νόμο, όπως γιά τους ανθρώπους. Αλλά γιά τους ανθρώπους είναι αμαρτία!!

Εσύ βρίσκεις τη δικαιολογία γιά τον εαυτό σου στο ότι, έτσι έκαναν και κάποιοι άλλοι. Ναι, είναι αλήθεια, ότι το έκαναν και άλλοι. Όμως, ποτέ έναν παραβάτη του νόμου δεν τον δικαιολογούσε, το ότι πριν απ’ αυτόν ήταν και κάποιοι άλλοι παράνομοι!

Ο Βυζαντινός Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο γιός της Ειρήνης, έδιωξε την στεφανωμένη  γυναίκα  του  Μαρία  και  πήρε  μία  κυρία  των  τιμών,  τη Θεοδότη. Και η Βασίλισσα μητέρα και ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως κατέκριναν τον Βασιλιά γι’ αυτό. Όμως ο Βασιλιάς δεν ήθελε να ακούσει τη μητέρα του και τον αρχηγό της Εκκλησίας του Θεού, αλλά τους απείλησε κιόλας, πως εάν δεν τον αφήσουν ήσυχο, θα γυρίσει το Κράτος σε ειδωλολατρεία και θα απαγορεύσει τη Χριστιανική πίστη...

Και όλος ο Λαός, έβριζε εξ αιτίας της παρανομίας του Βασιλιά. Αλλά τη δεύτερη χρονιά της παράνομης αυτής συμβίωσης, μπήκαν στο παλάτι του Βασιλιά  συνωμότες,  τον  συνέλαβαν  και  τον  τύφλωσαν,  ακριβώς  στο δωμάτιο που γεννήθηκε.

Πρόσεξε, λοιπόν, να μην σε βρει και εσένα η φοβερή τιμωρία, όχι από τους ανθρώπους αλλά από μία Αόρατη Δύναμη, δυνατότερη απ’ όλους τους ανθρώπους.

Διότι έχει γραφη: «Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν» (Ησαΐας Ε΄20΄)!!!

Έτσι μιλά Εκείνος σε κάθε άνθρωπο, είτε γιά να χαϊδέψει, είτε γιά να χτυπήσει!>>!!

 

 Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956)