Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΑΡΕΤΗ, ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΣΙΩΠΗΣ!!

  

«Εάν ο άνθρωπος θυμάται τα λόγια της Αγίας Γραφής, ότι:

“ Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ” (Ματθ.ΙΒ’37’),

θα προτιμάει μάλλον να σιωπά!»!!

Μέγα Γεροντικόν