Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ΤΡΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΤΩΝ!!


 

Είπε ο αββάς Λογγίνος:

«Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα!

H αγρυπνία καθαρίζει τον νου!

Η ησυχία φέρνει το πένθος!

Το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο

και τον απαλλάσσει

από την αμαρτία!»!!

 

Μέγα Γεροντικόν