Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

«ΟΠΟΤΕ ΕΣΙΩΠΗΣΑ, ΤΟ ΕΧΑΡΗΚΑ» (Μητρ. Σισανίου Αντώνιος)!!


 

«Πολλές φορές που ωμίλησα, το μετενόησα.

Όποτε εσιώπησα, το εχάρηκα!»!!

Μητρ. Σισανίου Αντώνιος