Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ!!


 

Είπε ο Όσιος Ποιμήν:

«Όταν αποφεύγει ο άνθρωπος

 τις πολλές κουβέντες, τις διαμάχες,

 την ταραχή και την σύγχυση,

 το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει

 την ψυχή του και τότε,

 όσο στείρα και αν είναι,

 θα βλαστήσει καρπούς

 πνευματικούς!»!!

 

 Γεροντικόν