Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ, ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!

 

«Ο Απόστολος Πέτρος, είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Γι’ αυτό επέτρεψε ο Θεός, να πέση και να Τον αρνηθή τρείς φορές,

γιά να ταπεινωθή πολύ!»!!

π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος