Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Η ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ!!


 

Αδελφός είπε στον αββά Σισώη:

«Αββά, βλέπω ότι η μνήμη του Θεού, παραμένει μέσα μου»!

Και ο αββάς απάντησε:

«Δεν είναι σπουδαίο το να ευρίσκεται ο λογισμός σου στον Θεόν, αλλά σπουδαίο είναι το να βλέπεις τον εαυτό σου κατώτερο από όλη την κτίση! Διότι, αυτό μαζί με το σωματικό κόπο, οδηγεί στον τρόπο της ταπεινοφροσύνης!»!!

Γεροντικόν