Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΟΦΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΕΜΦΑΝΤΙΚΩΣ!!

 

«Ο Κύριος του κόσμου, ολόκληρο τον εδημιούργησε, με τον Λόγο Του και με την Προσταγή Του! Διά να κτίσει όμως και να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, εχρειάσθη να χύσει το Αίμα Του!»!!!

Παναγιώτης Τρεμπέλας