Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ!!!

 

Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του ιερού ψαλμωδού:

«Μετὰ ὁσίου ὅσιος ἔσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ, καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ» (Ψαλμ.ΙΖ΄26,27’)!!!

 Αυτός ο αιώνιος προφητικός λόγος, επαληθεύεται πάντοτε, εννοείται και εις την εποχή την ιδική μας!!

Απτό και ζωντανό παράδειγμα, οι μεγάλοι σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας: Παχώμιος ο εν Χίω, Άνθιμος ο εν Χίω, Νικηφόρος ο Λεπρός και Ευμένιος ο Σαριδάκης!!

Ο πρώτος αποτελεί τον πνευματικό πρόπαππο, ο δεύτερος τον πνευματικό παππού, ο τρίτος τον πνευματικό πατέρα και ο τέταρτος τον πνευματικό Υιό!!

Μακάρι, όλοι μας εμπνεόμενοι από τοιαύτα παραδείγματα να γινώμεθα ευλογημέναι ρίζαι αξίων και αγίων απογόνων, που να ευαρεστούν εις τον Θεόν και την Αγίαν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Του!!!