Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ!!!

«Οἱ τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονοι,

καὶ τῆς Οἰκουμένης Διδάσκαλοι,

τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ Οἰκουμένῃ δωρήσασθαι,

καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν

τὸ μέγα ἔλεος!»!!!

Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος!

Η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων στις 29 Ιουνίου!