Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Ι. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ – ΠΑΠΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ Νο (2/2)

 
Βορειοδυτικά της Κομοτηνής, βόρεια των οικισμών Πολύανθος, Σώστης, Μίσχος, Ληνός, Ασώματοι, Θάμνα και Ρίζωμα, και επάνω από την περιοχή που ευρίσκεται η βυζαντινή Μαξιμιανούπολη, στους πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης, ευρίσκεται το Παπίκιον Όρος.

Πρόκειται γιά έναν άτυπο οικισμό βυζαντινών Ι.Ναών και Μοναστηριών, που γνώρισαν την ακμή τους από τον 11ο έως τον 14ο αι..

Η Μοναστική Πολιτεία του Παπικίου Όρους, άγνωστη σε πολλούς, προϋπήρξε του Αγίου Όρους. Από τις ανασκαφές που γίνανε ευρέθηκαν οργανωμένα Μοναστηριακά συγκροτήματα. Επίσης ευρέθηκαν εκτός από τα ανωτέρω κινστέρνες (=δεξαμενές), αποθήκες, μύλοι, λουτρώνες, αλλά και νομίσματα, μολυβδόβουλα, εικονίδια, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, θραύσματα αγγείων, μαχαιρίδια, κανάτες, πήλινα κηροπήγια και πολλά άλλα.

Πληροφορίες γιά το Παπίκιο αντλούμε και από τους βυζαντινούς ιστορικούς και χρονογράφους, Νικήτα Χωνιάτη και Ιωάννη Κίνναμο, που αναφέρουν την ύπαρξη «πλείστων σεμνείων» και «φροντιστηρίων», σε μερικά από τα οποία εκάρησαν μοναχοί επιφανή πρόσωπα του Βυζαντίου, όπως ο πρωτοστράτωρ Αλέξιος Αξούθ και ο νόθος γιος του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ (1143 – 1180) σεβαστοκράτωρ Αλέξιος.
Με την ιστορία του Παπικίου όρους, συνδέονται τα ονόματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, που επισκέφθηκαν τη Μοναστική κοινότητα στις αρχές του 14ου αι. και έμειναν στην περιοχή γιά σύντομο χρονικό διάστημα.

Εκτός βέβαια από τα ανωτέρω γνωστά πρόσωπα που μόνασαν εκεί, όλα αυτά τα χρόνια μόνασαν επίσης χιλιάδες άγνωστοι μοναχοί, που απαρνήθηκαν τα εγκόσμια, γιά να ενωθούν με τον Θεόν! Σήμερα, σε όλο το Παπίκιον όρος λειτουργεί μία μόνο Μονή, προς τιμήν του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, η οποία κτίσθηκε με ενέργειες του αείμνηστου ιερέα του Σώστη, πατρός Μαξίμου, στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

 

Πηγή φωτογραφιών: Κώστας, Χαρούλα και Ειρήνη.