Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΜΑΡΙΝΟ ΒΕΝΙΕΡΗ


Τετάρτη, 20/8/1986 ώρα 09:40 – 10:45   

Άγιον ‘Ορος -  Παναγούδα 

Ερ.: «Γέροντα, περί γνος γιά καταρτισμό, τί χετε νά μς πετε


Απ.: « λοι μιλον περί γώνων. λλοι πάλι παίζουν καί γωνίζονται σέ στάδια, σέ γήπεδα καί κλωτσον μία μπάλα  καί παίρνουν καί κύπελλα, δεια βέβαια· (ν θά πρέπει καθένας μας νά γεμίζει τό κύπελλο το γνος του μέ ρετές καί καλές πράξεις καί νά εναι πάντοτε τοιμος νά τό προσφέρει γεμάτο στόν Θεό,… πάνω!) καί λλοι περιγράφουν πώς γωνίσθηκαν ο πρτοι.. κι’ λοι μιλον γιά γνες. λλά ο πνευματικοί γνες τί εναι; Ο Ερωπαοι συνήθισαν κ κληρονομικότητος  καί μαθαν νά εναι εγενες, τσι, πό εγένεια ρίχνουν τό χαρτάκι στό καλάθι τν χρήστων. μες μως δέν εχαμε εγένεια λλά φόβο Θεο. Τώρα μως χάσαμε καί τόν φόβο του Θεο, ποτε, μία καί δέν εχαμε, κ κληρονομικότητος καί τήν εγένεια, πετμε τό χαρτάκι που νά’ ναι, μόλις δομε τι δέν μς βλέπει Χωροφύλακας. ν λοιπόν ο Ερωπαοι διατήρησαν τήν εγένεια καί νεργον μέ εγένεια σέ λα, μες, χάσαμε τόν φόβο Θεο, πού εχαμε στή θέση τς εγενείας καί δέν μς μεινε τίποτε· γι’ ατό καί κάνουν Νόμους γιά τίς κτρώσεις, γιά τό διαζύγιο, τήν ποποινικοποίηση τς μοιχείας καί λλα. κληρονομικότητα στήν περίπτωση το πνευματικο γνος καί τς καταρτίσεως πάει περίπατο, δέν σχύει. μως Πρέπει νά ζοριστομε, λλά μέ φιλότιμο· (χι ζόρι, μέ καταπίεση, διότι, χωρίς νά τό θέλει λλος, δέν κολουθε τόν πνευματικό γώνα. Δέν μπορες νά ζορίσεις τόν λλον · πρέπει νά χει διάθεση, ποτε τόν κερδίζεις. Δηλαδή, συμβαίνει ,τι καί μέ τό φαγητό. ν κάποιος δέν χει διάθεση νά φάει καί το δώσουμε φαγητό μέ τό ζόρι, θά τό κάνει μετό, ν, ταν το λθει πιθυμία μέ σκοπό νά φάει, νά ζήσει, τότε τρώει καί δέν τό μέσει

Ερ.: «ς γονες, πάτερ νησυχομε γιά τά παιδιά μας. Πς πρέπει νά νεργομε γιά νά τά προστατεύσουμε
 
Απ.: «Ο γονες δέν πρέπει νά δένουν τό παιδί π.χ. μέ σχοινί καί τό χειρότερο, μέ σύρμα, γιά νά τό προστατεύσουν, διότι σφίγγοντάς το το τραυματίζουν τά συστατικά τς τροφοδοσίας του, πως γίνεται μέ τόν φλοιό το δέντρου, ταν τό δένουν γιά νά μή σπάσει πό τόν έρα

Ερ.: «Μέχρι πόσο πρέπει νά τό σφίγγουμε;» (ρωτ κάποιος γονέας πού νησυχε)

Απ.: «Ρολόϊ δέν χεις;»

Ερ.: «χω, λλά εναι ατόματο

Απ.: «Γι’ ατό  δέν ξέρεις τί σου γίνεται· ν εχες μέ λατήριο θά ξερες. Τό λατήριο, πως ξέρεις, τό κουρδίζουμε μέχρις νός ρίου, μετά θά σπάσει. Ατό εναι. Βέβαια, πουλώνονται τά τραύματα λλά… κάτι φήνουν

Ερ.: «Περί δωρες χρημάτων, τί πρέπει νά κάνουμε; Πολλοί, δίως ο πλούσιοι, προσφέρουν χρήματα σέ φιλανθρωπικά δρύματα, ναούς, καί λλο καί μέ τήν πόδειξη δικαιολογον τά προσφερόμενα χρήματα στήν φορία

Απ.: «Ο δωρεές χρημάτων τν πιθυμούντων, καλύτερα νά γίνονται σέ πτωχές οκογένειες χωρίς προσωπική προβολή. Κάποτε επα σέ να νέο περί Καντιώτη, τι κάνει πολλά ργα· ατό κενο… καί τόν ρωτ, τόν ξέρεις; καί μο παντ: Σέ ποιά μάδα παίζει

Ερ.: «Πς βλέπετε πάτερ ατή τήν κατάσταση

Απ.: «Μπόρα εναι· θά περάσει. Θά φθάσουν ο μή χριστιανικοί λαοί νά παρακαλέσουν νά μάθουν· Δστε μας νά μάθουμε γιά τόν Χριστό. Θά γίνουν λοι στόν κόσμο Χριστιανοί


Ευχαριστούμε τον κ.Μαρίνο Δ.Βενιέρη Συνταξιούχο Λυκειάρχη Τεχν.Εκπαίδευσης